Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭskultu la dimanĉan elsendon de E-Retradio (VENKI DUOBLAN NECERTECON):

esperantaretradio.blogspot.com.br/2013/07/venki-duoblan-necertecon.html

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo