Estimataj:

Alklakui sube kaj konu la Korespondan Servon Universalan. Valoras la penon koni ĝin:

esperanto-plus.ru/koresponda-servo

Informis
Aloísio Sartorato
Rio,Brazilo