Estimataj:

De la 20-a ĝis la 27-a de Julio, okazos en Grezijono, Baugé, Francio, MOJOsejo, alternativa semajno por gejunuloj. Eko-turismo, prelegoj, diskutoj pri ekologiaj kaj ekonomiaj temoj posttagmeze. Tri Esperanto-kursoj matene.

(El revuo "Esperanto" Julio-Aŭgusto 2013)

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo