Estimataj:

De la 20-a ĝis la 27-a de Julio, okazos en Rejkjaviko, Islando, la 98-a Universala Kongreso de Esperanto. Pliaj detaloj ĉe:

uea.org/kongresoj/uk_2013.html

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo