Estimataj:

De la 13-a ĝis la 20a, okazos en Grezijono, Baugé, Francio, ART-AMATORA SEMAJNO. Teatro, muziko, dancoj, kantoj kaj grafika esprimado ĉiuposttagmeze; ĉiuvespere, amuziĝo. Pliaj informoj:
gresillon.org/printempo.

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo