Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭskultu la dimanĉan elsendon de E-Retradio (MALKADUKAJ 90-JARULOJ EN DANLANDO):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo