Estimataj:

Mi ĵus ricevis la lastan eldonon de la gazeto BRAZILA ESPERANTISTO (N-ro 345/Junio 2913), kiu estas plena je interesaj artikoloj. Interalie, mi elstarigas:

- Brazilaj Samideanoj Spionataj, de Francisco Stefano Wechsler;
- Stumblado en la Esperanto-lernado, de João José Santos;
- Esperanto kaj la Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj, de Ivan Eidt Colling;
- Amo, de Clarice Lispector, tradukita de Francisco S. Wechsler;
- Kvar Poemoj, de Maria Nazaré Laroca.

Nepre tralegu ĝin! Vi ne pentos!

Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo