Estimataj:

Alklaku sube kaj aliru Esperanto-English Glossary:

www.esperanto-panorama.net/angla/vortaro.htm

Informis:
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo