Estimataj:

Ekzistas en Facebook paĝo nomata ESPERANTO, kiu kunigas ĉirkaŭ si 13.612 partoprenantojn. Faru viziton al ĝi, alklakante:

www.facebook.com/learn.esperanto

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo