Estimataj:

Alklaku sube kaj konu la ttt-paĝon pri Esperanto de la Roĉestra Universitato (en angla lingvo, kompreneble!):

esperanto.lodestone.org/pri

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo