Estimataj:

Ĉu vi konas la laboron faratan de ESPERANTIC STUDIES FOUNDATION? Valoras la peno informiĝi pri ĝi. Alklaku:

esperantic.org/eo

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo