Estimataj:

Kun granda plezuro mi komunikas al vi, ke ĵus aperis la Junia numero de BRAZILA ESPERANTISTO, oficiala organo de Brazila E-Ligo. Ekde ĉi tiu numero ĝi estas redaktata de la kompetenta samideano FRANCISCO WECHSLER. Ĝuu ĝian legadon, per aliro al la ttt-ejo de BEL:

docs.google.com/file/d/0B8-_E-aTSaDLdTRld1MtbTk2YW8/edit?usp=sharing


Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo