Estimataj:

Alklaku sube kaj aŭskultu la dimanĉan elsendon de Esperanta Retradio (POZITIVA PENSADO KAJ SANO):

esperantaretradio.blogspot.com.br

Informis
Aloísio Sartorato
Rio, Brazilo