En BK I (2015-04), p. 120, tekstas: "La kondicho de impraticable (praktike nerealigebla) dependas de la teknika evoluo kaj pro tio ne povas esti difinita unu fojon por chiam. Jurmetode temas pri ghenerala klauzo, t.n. 'dinamika regulo', nome pri referenco al la 'stato de la tekniko' (state of the art; Stand der Technik). Shuldataj estas provoj realigi la diakritan skribon lau la gheneralaj teknikaj eblecoj en la respektiva epoko kun konsidero de ekonomiaj (kostaj) aspektoj. En la nuna epoko la stato de tekniko estas komputiloj kun Unikodo, kiu enhavas la ses esperantajn diakritojn. Se Gasse publikigus sian tradukon nuntempe li – malsame kiel en 1907 – ne plu povus pravigi sian devion de la diakrita skribo per la esceptoregulo."

Dinamika regulo, lau kiu io estas
  • jen ghusta Esperanto (ekzemple la verko de Gasse sub certaj cirkonstancoj ekster la verko mem),
  • jen malghusta Esperanto (la sama verko sub aliaj cirkonstancoj ekster la verko mem),
estas ne nur fremda al la normaro de Esperanto, sed ech drasta malobeo al la specifoj en la 8a alineo de la Antauparolo (A8): "2) Se ia autoritata centra institucio trovos, ke tiu au alia vorto au regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ghi ne devos forigi au shanghi la diritan formon, sed ghi povos proponi formon novan, kiun ghi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpushos la formon malnovan, kiu farighos arhhaismo, kiel ni tion chi vidas en chiu natura lingvo. Sed, prezentante parton de la fundamento, tiuj chi arhhaismoj neniam estos eljhetitaj, sed chiam estos presataj en chiuj lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere ni havos la certecon, ke ech che la plej granda perfektighado la unueco de Esperanto neniam estos rompata kaj neniu verko Esperanta ech el la plej frua tempo iam perdos sian valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj."

En la ekzemplo de la verko de Gasse estas tiel: Pro la Fundamenta regulo permesanta h-skribon tiu verko inkluzive chiujn formojn en ghi skribitajn lau la h-sistemo estas ghusta Esperanto. Pro A8 ne povas esti ia regulo, lau kiu tiu verko inkluzive chiujn formojn en ghi skribitajn lau la h-sistemo estos – kial ajn – malghusta Esperanto, t. e. ke la verko inkluzive chiujn formojn en ghi skribitajn lau la h-sistemo "perdos sian valoron", nome chi-okaze tiun, esti ghusta Esperanto.

Kontrau A8 tamen akcepti dinamikan regulon, havus ekzemple dilemojn kiel konsekvencojn. Por tion chi ilustri, mi citas plu el la dinamika nova regulo prezentita en BK I (2015-04), p. 121: "Lau la stato de la tekniko en 2014 oni povas resumi jene:
[...]
- libroj verkitaj per modernaj komputiloj kun Unikodo: kondicho neniam plenumita, h-skribo malghusta;
- tekstoj en ekz. tajpitaj libroj: kondicho nur escepte plenumita ..."

Tio, kion la BK-autoro pretervidas, estas, ke la listigitaj aferoj ne staras per si sole, sed ke estas interrilatoj inter ili:
Amazon ebligas publikigi la saman verkon kaj kiel presitan libron kaj kiel ciferecan libron (iuj preferas la esprimon "bitlibro", kiun mi transprenas pro la mallongeco). Amazon-aj bitlibroj estas legeblaj per aparato nome "Kindle". Iuj aparat-versioj de ghi – ankau en 2014! – ne ebligas al la uzanto entajpi la supersignajn literojn de Esperanto, char mankas laua klavaro. Tial la uzanto ne povas serchi Esperanto-vortojn kun supersignaj literoj en la bitlibro. Por la autoro, kiu scias tion chi kaj volas eviti tiun chi malavantaghon al la legontoj de la bitlibro, estighas jena dilemo, kiam li ankorau estas verkonto:

Se li skribos la presotan tekston kun supersignoj kaj la bitlibran tekston en h-skribo, tiam li ne pekos kontrau la dinamika regulo de BK I (2015-04), sed la verko estos en du malsamaj skribmanieroj.

Se li skribos kaj la presotan tekston kaj la bitlibran tekston en h-skribo, li pekos kontrau la dinamika regulo de BK I (2015-04).

Tio chi estas nur unu ekzemplo por ilustri, kial estas saghe, obei al A8 kaj ne akcepti dinamikajn regulojn, kiel tiun de BK I (2015-04), p. 120-121. Povus estighi ankau absurdaj situacioj, kiel ekzemplodone ilustrite en mia similtema blogero.

Simple dirite: Se iam ghusta Esperanto estis la formo "chapel'", ghi restos tia por chiam pro A8. Kaj chi tio jen en la klarigaj vortoj de Zamenhof: "La fundamentaj reguloj de nia lingvo permesas presi 'h' anstatau supersigno; sed kio estas permesata por presado, tio ankau estas permesata por skribado."