En 2008 aperis la unua eldono. La dua eldono estas havebla en formo
Miaj pepoj | La pepoj de Reagoj al AdE-faroj