Brulas Fajro

Brujas fajro kaj miĝas arbaro

frat' skoltesto inter ni,

rakentadas pri pasintaj jaroj,

reviviĝas histori'.

Pri bataloj pro la limo-lando,

pri heroojde patruj' Pollando.

Super ni bvento blovas susure

kaj arbara nokt-ari'.

La trumpet' vokas jam al reveno,

alamisgnoj fluas for.

Ĝoje kuras fratar' al pposteno,

harmonie batas kor'.

Junaj vangojflamas de fervoro,

amoplenebatas ĉiu koro,

kaj spontane la kant'eksonoras,

plej potenca kant; de glor'tiu kanto kantas polaj skoltoj pro fajro