Hanna Libera's articles

 • Brulas fajro-kpola kanto "Płonie ognisko i szumią knieje"

  - 8 years ago - 5 comments
  Brulas Fajro Brujas fajro kaj miĝas arbaro frat' skoltesto inter ni, rakentadas pri pasintaj jaroj, reviviĝas histori' . Pri bataloj pro la limo-lando, pri heroojde patruj' Pollando. Super ni bvento blovas susure kaj arbara nokt-ari'. La trumpet' vokas jam al reveno, alamisgnoj fluas for. Ĝoje kuras fratar' al pposteno, harmonie batas kor'. Junaj vangojflamas de fervoro, amopleneba…

 • Hokuso-Pokuso poemo de Jan Brzecwa-por infanoj

  - July 27, 2011 - 2 comments
  Hokuso-Pokuso,ruĝa tableto sur la tableto,plektita korbeto En korbopometo,en pomo vermeto Kaj sur la vermeto,la verda ĵaketo. Diras la vermeto:"Avo kaj avino, Patro kaj patrino manĝis ĉiam pomojn, Sed mi jam ne povas!Sufiĉas! Jam fino! Mi volas bifstekon !"-kaj iris urbeton Semajnon ĝi iris,ne ŝanĝis intencon Enkuris al baro,por manĝi bifstekon En baroj estas konataj kutimoj, Venas kelnero,kaj mont…

 • Montara Balado verso

  - January 17, 2010 - 8 comments
  Mi havas bonan ĉevalon kun belaj haroj sur kol' Ĝi manĝas fojnon en stalo kaj portas min laŭ la vol'Kaj Arom'de l' fojn'en stal' ekplaĉis al ĉeval' Surmonte ŝedonmi havas pl belan ol liksa dom' Irante tien mi prawas ĉar tie bonfartas hom' La dom' sur mont' kaj vent' sufiĉas po kontent' Kaj rajdas mi tra la tero. ĉeval' galopas kun hen' Fajreras ĝaj hufferoj,…

 • Loĝejo en Varsovio-verso

  - January 13, 2010 - 11 comments
  Mi loĝis iam en Varsovio en koro de Malnova Urb' Nun mi al stratoj, al muroj ĝiaj sopiras sen mezur' Mia loĝejo en Urb' Malnova malgranda,modesta,sed propra lok' miaj sonĝrevoj ĉiam ĝin trovas vizitis ĝin en nokt' Se postfenestre muĝis frostvento, dum pluvveter' aŭ dum tempest', la muroj lulis min persilento dum griza tag' aŭ fest' Mia loĝejo en Urb'Malnova, hejmeca kaj varma…

 • LOKOMOTIVO verso por infanoj de Julian Tuwim

  - December 16, 2009 - 7 comments
  Lokomotivo de pola verkisto Julian Tuwim Staras sur reloj lokomotivo, Fluas la ŝvito sur la deklivo Grasa olivo! Spiras kaj ronkas,staras senmova. Ardon de l' granda ventro disblovas: Oh,la varmego ! Uh, la varmego ! Ah, la varmego ! Apenaŭ vivas,apenaŭ spiras Sedĉiam novan karbon entiras Ĝin sekvas vagonoj el la metalo Grandaj kaj pezaj,el fero,ŝtalo En ĉi-vagonoj…