<DIV class=content id=comment_2503148_content originalHTML="Mi ankorau' ne bone povas log'i en Ipernity. Mi ofte perdas la vojon tie.
Ne rezignante dau're ligi al g'i ,mi provu enskribi. En tiu c'i marto mi partoprenis en PSI kun miaj kamaradinoj komencantinoj. Kaj ankau' en la venonta jaro mi planas partopreni en iu programo kun miaj gekamaradoj komencantoj. En UK komencantoj ne povas trovi la lokon trankvile pasigi
,tial mi rekomendas al miaj gekamaradoj partopreni en iu projekto,kie oni povas kune kun diversaj landanoj mang'i ,lerni kaj pasigi la tempon ,cetere estas preparita la programoj por eternaj komencantoj.
Mi volas scii pri aliaj renkontig'oj similaj al PSI,kiuj bonvenigas ec' eternajn komencantojn japanajn. En nia lerno-kunsido la diversajn materialon mi volas uzi por instigi ilin kiel proksima celo kun espero. Ni ne multe havas s'ancon interkonatig'i kun alilandaj esperantistoj,tial lau' la korpo-sano kaj mono-afero mi volas flugi al alilanda renkontig'o kun miaj gekamaradoj c'iu jare.
Kun kiuj kien mi povos partopreni en la venonta jaro・・・">Mi ankorau' ne bone povas log'i en Ipernity. Mi ofte perdas la vojon tie.
Ne rezignante dau're ligi al g'i ,mi provu enskribi. En tiu c'i marto mi partoprenis en PSI kun miaj kamaradinoj komencantinoj. Kaj ankau' en la venonta jaro mi planas partopreni en iu programo kun miaj gekamaradoj komencantoj. En UK komencantoj ne povas trovi la lokon trankvile pasigi
,tial mi rekomendas al miaj gekamaradoj partopreni en iu projekto,kie oni povas kune kun diversaj landanoj mang'i ,lerni kaj pasigi la tempon ,cetere estas preparita la programoj por eternaj komencantoj.
Mi volas scii pri aliaj renkontig'oj similaj al PSI,kiuj bonvenigas ec' eternajn komencantojn japanajn. En nia lerno-kunsido la diversajn materialon mi volas uzi por instigi ilin kiel proksima celo kun espero. Ni ne multe havas s'ancon interkonatig'i kun alilandaj esperantistoj,tial lau' la korpo-sano kaj mono-afero mi volas flugi al alilanda renkontig'o kun miaj gekamaradoj c'iu jare.
Kun kiuj kien mi povos partopreni en la venonta jaro・・・