Katmana Domo estas la loko,kie gemaljunuloj,gejunuloj,handikapuloj,kiuj ajn povas trankvilig'i kaj dej'orantoj kiel volontuloj servas per kafo ,teo,suko au' mang'ajoj malkare kaj ni havas diversajn kursojn. Unu el la kursoj estas Esperanto .

Kompare al eu'ropanoj japanoj malfacile lernas Esperanton ,sed Katmana Domo estas la loko g'is tombejo,tial ni havas sufic'an tempon,cetere c'iuj el la lernantoj ofte vizitas Katmanan Domon por dej'ori tie au' babili au' trinki kafon. Ni c'iuj ofte vidas unuj la aliajn tie. En la lerno-kunsido mi celas ke la membroj havu g’ojan tempon. Kelkaj el ni havas pli oli 70 jarag'on ,iu el ni havis gravan operacion en la kapo. Tiu diras ke s'i ne progresas pro la manko de memorkapablo pro operacio,sed s'i s'atas la atmosferon ,tial s’i volas dau’rigi tion.
Krom Esperanta kurso c'iuj kursoj,c'iu atmosfero tie estas bona, varma kaj la tempo tie iras malrapide. Multaj vizitantoj al Katmana Domo admiras kiel bona atmosfero tie estas kun afablaj dej'orantoj kaj kutimaj gastoj.
Tie ni vendas organikajn legomojn kaj mane faritaj'ojn,kiujn c'efe gemaljunuloj faris . La enspezon kun suprediritaj trinkaj'oj kaj mang'ajoj ni uzas por la domo kaj agado. Ni asekuras dej'orantojn kaj vizitantojn por pasigi tie trankvile. Cetere ni rearang'is tien kaj c'i tien en la domo por sekurigi la agadon. Dej'orantoj volonte laboras por pli bonigi la lokon Katmana Domo.
Tie la plej grava estas bona atmosfero,kiu bonvenigas pli multe da vizitantoj. Ni preferas interamikig'i kun kiu ajn ol interbatali. Ni celas dau'rigi la lokon kun c'iuj ,kiuj s'atas esti tie.
Verdire ec' handikapuloj je menso s'atas esti tie kaj faras diversajn laborojn por subteni la lokon.