Juriko Jamaguchi's articles

 • MES

  - 8 years ago - 1 comment
  La unuan fojon mi partoprenis en MES kun miaj 3 kamaradinoj. Kvankam unu el ni estis s'telita la monujon kaj perdis la valizon,kiu reaperis en la policejo de flughaveno,ni povis havi g'ojan kaj fruktoplenan tempon en la stag'ejo. Multaj partoprenantoj estis afablaj kaj precipe gvidantinoj multe laboris por ni. La dej'orantoj multe helpis al ni kaj multe laboris por ni. Tio kovris la bedaurindajn okazajojn. Mi raportis tion en la raporto-kunsido de Katmana Domo,kie multaj c'eestantoj ec' ne es…

 • Katmana domo

  - October  5, 2008 - 1 comment
  Katmana Domo estas la loko,kie gemaljunuloj,gejunuloj,handikapuloj,kiuj ajn povas trankvilig'i kaj dej'orantoj kiel volontuloj servas per kafo ,teo,suko au' mang'ajoj malkare kaj ni havas diversajn kursojn. Unu el la kursoj estas Esperanto  . Kompare al eu'ropanoj japanoj malfacile lernas Esperanton ,sed Katmana Domo estas la loko g'is tombejo,tial ni havas sufic'an tempon,cetere c'iuj el la lernantoj ofte vizitas Katmanan Domon por dej'ori tie au' babili au' trinki kafon. Ni c'iuj o…

 • Mi ankorau' vagadas・・

  - July 14, 2008
  <DIV class=content id=comment_2503148_content originalHTML="Mi ankorau' ne bone povas log'i en Ipernity. Mi ofte perdas la vojon tie. Ne rezignante dau're ligi al g'i ,mi provu enskribi. En tiu c'i marto mi partoprenis en PSI kun miaj kamaradinoj komencantinoj. Kaj ankau' en la venonta jaro mi planas partopreni en iu programo kun miaj gekamaradoj komencantoj. En UK komencantoj ne povas trovi la lokon trankvile pasigi ,tial mi rekomendas al miaj gekamaradoj partopreni en iu projekto,kie oni pov…

 • Kiel testudo !

  - June 12, 2008 - 1 comment
  La Esperanta grupo en Katmana Domo havas 13 membrojn inklude min. Mi supozis ,ke fininte UK c'iuj el la grupanoj forlasos el la grupo. Sed male, post UK unu virino komencis lerni nian lingvon kaj kelkaj komencis korespondan kurson de Esperanto. Cetere 4 el niaj grupanoj inklude la lastan virinon partoprenis en PSI. S' i intencis forlasi el la grupo post PSI,sed fininte tion s'i pli fervorig'is. Ni havas lerno-kunsidon nur 2 fojojn monate,tial preskau' c'iuj memstare lernas krom la lerno-kunsid…