obrazek 2 formularz


PODSTAWY SKUTECZNEGO
MOTYWOWANIA
SZKOLENIE OTWARTE (BEZPŁATNE)


Termin: 01.07.2014, wtorek 15.30 -19.15
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3
54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65


Cel szkolenia:
Zrozumienie istoty i podstawowych reguł motywowania ludzi do pracy, co pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi motywowania, budowanie atmosfery współpracy i chęci podejmowania wyzwań.

Adresaci szkolenia:
Formalni i nieformalni liderzy organizacji (NGO); osoby, które chcą doskonalić swoje kompetencje w obszarze zarządzania - skutecznie inspirować i motywować innych do działania.

Zagadnienia:
Rola lidera w motywowaniu zespołu. Typowe wzorce motywowania w organizacjach.
Metoda obrazowania i jej praktyczne zastosowanie w doskonaleniu motywowania.
Reguły skutecznego motywowania.

Metody i techniki aktywizujące:
Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusja, burza mózgów, wizualizacja, studium przypadku.

Inspiracja:
Wyniki badań dotyczące motywowania w organizacjach (m.in. w NGO). Badania dokonano w ramach projektu: „Filtry motywacyjne w organizacji” (grant: NCN 4149 /B /H03//2011/40).

Prowadzący szkolenie:
Dr Ewa Tracz, doświadczony trener-konsultant zarządzania; wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia: 26.06.14. Ilość miejsc – ograniczona. Nie zwracamy kosztów podróży.
Formularz należy wysłać na adres: cembrw.projekt@gmail.com

Kontakt:
mail: cembrw.projekt@gmail.com; cem.brw@europonto.eu tel. kom.: 602 156 920