SDC10673 SDC10672 SDC10674 DSC 0065 En la katolika eklezio komenciĝis Sankta Semajno, baldaŭ venos Pasko, kaj poste okazos enkanonigo de granda polo - papo Johano Paŭlo la Dua. Tio ĉi estas tempo de meditemo, kvietiĝo kaj pripensoj. La Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo bone alkonformigis sian agadon al tiu escepta tempo, prezentante en la ordena domo de lernejaj monakinoj de la Dipatrino kaj en la Vroclava Centro de Pliaĝuloj spektaklon „Roma triptiko” laŭ poemo de Johano Paŭlo la Dua, kiun li verkis en sia vivkrepuskiĝo. La spektaklon plenumis geaktoroj de la Laborista Teatro en Nowy Sącz, invititaj al Vrovlavo fare de la prezidantino de la Centro de Interkultura Edukado, Halina Komar. La publiko estis informita, ke la sama spektaklo estis prezentita esperantlingve en Torino (Italio) en la jaro 2011 dum universala kongreso de Esperanto. La poemon „Roma triptiko” tradukis la konata krakova poetino kaj esperantistino Lidia Ligęza, kaj Jola Kieres, alia meritoplena esperantistino, tiel perfekte lingve preparis la neesperantistajn aktorojn, ke ilia plenumo de la spektaklo dum la kongreso vekis grandan admiron. La prezentado de la „Roma triptiko” por la monakinoj okazis lunde, la 14an de aprilo, je la 19a horo. Ĝi estis prezentado multrimeda, kun vortoj, muziko kaj bildoj. Krome ĝi estis prezentado eksterordinara, ne nur pro la ĉefe eklezia publiko, sed ankaŭ pro la loko. La monakinejo estas situita sur la tereno de iama kastelo de la vroclava Piast-dinastio, kies ruinojn el la 14a kaj 15a jarcentoj ankoraŭ samtage ni povis viziti. La tuta publiko kaj la geaktoroj sentis historiajn fluidojn radiantajn el tiu loko. Post la spektaklo ĉiuj sentis sin spirite regeneritaj, kaj eĉ kelkaj personoj spertis nekutiman senton, kiun ili malfacile povis esprimi. Ekzemple unu virino, kiu de longa tempo luktas kontraŭ kancero, sentis resanigan ondon kaj sincere rakontis al la publiko, ke iam, antaŭ la malsano, ŝi havis same belan, rufan hararon kaj eĉ saman frizaĵon kiel aktorino de la spektaklo. Por ŝi tiuj okazaĵoj ne estis hazardaj. Alia persono diris, ke de nun ŝi bone komprenas, kion signifas pilgrimado en sian profundon. Marde, la 15an de aprilo je la 13a horo, en la Vroclava Centro de Pliaĝuloj, kadre de la Akademio de Pliaĝuloj, sub la komuna titolo „Kiel grandioza estas la mondo”, estis prezentita la sama multrimeda spektaklo „Roma triptiko”. Ĝi vekis similajn sentojn, kaj la publiko nevolonte eliris el la ĉambrego, longe interparolante kun la geaktoroj, reĝisoro kaj anoj de la Centro de Interkultura Edukado. La estro de la Vroclava Centro de Pliaĝuloj, Robert Pawliszko, invitis la reprezentantojn de la Centro de Interkultura Edukado kaj la alvenintojn el Nowy Sącz al komuna kafumado, teumado kaj babiladado. Ĝi estis ankaŭ bona okazo por enmanigi al Barbara Klimczak, kiu reprezentis la Urban Centron de Kulturo en Nowy Sącz (patronon de la teatro) dankdiplomon de du organizaĵoj: la Centro de Interkultura Edukado (Esperanta) kaj la Vroclava Centro de Pliaĝuloj (neesperanta) pro la spektaklo. Ŝi ricevis ankaŭ esceptan donacon: kristalan statueton kun endronigita en ĝin bildo de Johano Paŭlo la Dua. Dankesprimojn ricevis ankaŭ la geaktoroj: Monika Ślepiak, Dorota Kaczmarczyk kaj Janusz Michalik, kaj la teknikaj servistoj: Tomasz Skoczeń kaj Michał Dominik. La direktorino de la Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo Malgosia Komarnicka donacis al la estro de la Vroclava Centro de Pliaĝuloj, Robert Pawliszko, bele enpakitajn paskajn ovojn mane ornamitajn de Ala Brodala. Antaŭ la spektaklo la Vroclavan Centron de Pliaĝuloj vizitis laborantoj de la pola televido por fari intervjuon kun reprezentantoj de la Centro de Interkultura Edukado, Halina Komar (prezidantino) kaj Małgosia Komarnicka (direktorino), ĉar la ciklo „Kiel grandioza estas la mondo” ĝuas ĉe la publiko grandegan popularecon. Ili intervjuis ankaŭ la geaktorojn kaj la reĝisoron de la spektaklo. Dank’ al tiaspeca agado ni, esperantistoj, netrudeme popularigas Esperanton kaj vigligas la kunlaboron kun neesperantaj medioj. La 16an de majo en la Vroclava Centro de Pliaĝuloj je la 14a horo okazos renkontiĝo kun Roman Dobrzyński. Ni jam nun invitas vin al ĝi. Por la estraro de la Centro de Interkultura Edukado - Regiona Buroo Vroclavo Małgosia Komarnicka