II EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej, który odbędzie się 23 maja 2014 we Wrocławiu. REGULAMIN KONKURSU Organizatorami konkursu są Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław i Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu. Konkurs odbywa się co roku w maju (w każdy trzeci piątek maja). Honorowy patronat nad konkursem objęli p. MILA VAN DER HORST KOLIŃSKA i senator EDMUND WITTBRODT Konkurs adresowany jest do uczniów szkół europejskich w wieku od 6 do 18 lat. Cele konkursu: rozbudzanie zainteresowań lingwistyczno-muzycznych uczniów poprzez rozpowszechnianie języka esperanto oraz pokazanie jego wartości i użyteczności, a także prezentowanie uzdolnień uczniów. Tematyka konkursu: prezentacja dwóch piosenek – jednej w języku esperanto, a drugiej w ojczystym lub innym dowolnym języku obcym. Oceniane w konkursie są tylko piosenki esperanckie. Warunki udziału w konkursie: Szkoła, biorąca udział w konkursie, zgłasza do końca kwietnia 2014 swoich uczestników na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do regulaminu). Przebieg konkursu: Jury w skład którego wchodzić będzie zespół specjalistów – esperantystów i muzyków, ocenia prezentacje uczniów. W ocenie pod uwagę brane będą poprawność językowa, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: chór lub zespół oraz solista. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody m.in. profesjonalne nagranie nagrodzonych piosenek oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Za pierwsze trzy miejsca zostaną przyznane puchary okolicznościowe. Upominki rzeczowe zostaną przyznane w zależności od ilości zgłoszeń. Dodatkowe informacje: Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania i innych, związanych z udziałem w konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji nagrań z występów. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem konkursu. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu prezentacji i ogłoszone na stronie internetowej organizatorów. Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w siedzibie szkoły w dniu przeglądu. Serdecznie zapraszamy Organizatorzy: Centrum Edukacji Międzykulturowej – Biuro Regionalne Wrocław - Małgorzata J. Komarnicka informado.eo@gmail.com i Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu – Anna Szanin a.szanin3008@wroclawskaedukaja.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA EUROPEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ESPERANCKIEJ NAZWA SZKOŁY ADRES SZKOŁY TEL. SZKOŁY ADRES MAILOWY SZKOŁY NAZWISKO, IMIĘ ORAZ ADRES MAILOWY SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU Kategoria: zespół/ chór Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię opiekuna 1 2 3 4 5 Kategoria: solista Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwisko i imię opiekuna 1 Oświadczenie Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin konkursu. Data i czytelny podpis szkolnego opiekuna konkursu: ……………………………………………