Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu zaprasza do udziału w II EUROPEJSKIM FESTIWALU PIOSENKI ESPERANCKIEJ. Festiwal odbywa się co roku w każdy trzeci piątek maja w dwóch kategoriach: 1. chór lub zespół 2. solista. Uczestnicy: mieszkańcy Europy. Wiek uczestników: 6-18 lat. Każdy uczestnik może wykonać dwie piosenki: jedną w języku esperanto, drugą w swoim lub obcym języku narodowym. Oceniane są tylko piosenki esperanckie. Weź udział w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu, który odbędzie się 23 maja 2014r. we Wrocławiu. HONOROWYMI PATRONAMI festiwalu są MILA VAN DER HORST KOLIŃSKA znana esperantystka, honorowy członek Światowego Związku Esperantystów (UEA) i Międzynarodowego Związku Nauczycieli Esperantystów (ILEI) oraz senator Rzeczypospolitej Polskiej profesor EDMUND WITTBRODT, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka a obecnie przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Wspierania Języka Esperanto. CZEKAJĄ CENNE NAGRODY! Jedną z nich będzie profesjonalne nagranie nagrodzonych piosenek. Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2014 r. W imieniu organizatorów: Małgorzata J. Komarnicka - dyrektor Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław Anna Szanin – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: informado.eo@gmail.com a.szanin3008@wroclawskaedukacja.pl podając w temacie e-maila: E-kanto.