cem. brw Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław powstało 2 września 2013. Jest częścią zarejestrowanego, regionalnego stowarzyszenia kulturalnego non profit Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu (Nr KRS 0000 415452), którego prezesem jest Halina Komar. Regionalnym biurem we Wrocławiu zarządza dyrektor Małgorzata J. Komarnicka. Centrum Edukacji Międzykulturowej aktywnie włącza się w budowę nowej zjednoczonej Europy aby zachować jej wielokulturowość i różnorodność językową. Od 17 października 2013 Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław jest w gronie członków Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 4 grudnia 2013 CEM-BRW podpisuje List Intencyjny z Wrocławskim Centrum Seniora we Wrocławiu o wzajemnej współpracy. 21 lutego 2014 CEM-BRW podpisuje Porozumienie z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Zgodnie z Porozumieniem w bibliotece odbywa się kurs języka esperanto i esperanckie spotkania www.wbp.wroc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5116&Itemid=704. Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław Zarząd: Małgorzata J. Komarnicka - dyrektor Ewa Tracz - wicedyrektor Bogdan Dembiec - sekretarz Orest Szczerba - skarbnik Adres: Centrum Edukacji Międzykulturowej - Biuro Regionalne Wrocław ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław Adres email: informado.eo@gmail.com Telefon: 692 551 131 i 602 156 920 Zapraszamy do współpracy!