La 45-a Internacia Esperanto-Feriado kaj Esperanta Film-Festivalo okazos 10-17 de aŭgusto 2012 en Szczawno-Zdrój (Ŝĉavno-Zdruj). La Zamenhofa kuracejo situas en Pollando, 70 km sude de Vroclavo, de kiu oni povas atingi Ŝĉavnon facile per trajno direkten Jelenia Góra , Ĉefurbo de Malsupra Silezio estas atingebla facile de diversaj lokoj de Eŭropo aviadile, trajne kaj buse. La centra loko de la feriado estos la ripozdomo “Magnolia”, kie ni povos ĝui semajnan restadon kun bongusta manĝaĵo, riĉa turisma kaj arta programoj kontraŭ 620-720 zlotoj (155 – 180 eŭroj) depende de kategorio de la ĉambro (loĝkondiĉoj) Proksime de “Magnolia” troviĝas la Zamenhofa vilao (nun “Franciszek” , en kiu eblas rezervi kelkajn ĉambrojn, Oni povas tie memstare prepari manĝaĵon aŭ profiti komunan manĝeblecon en “Magnolia”. Ankoraŭ ne estas komplete fiksita la programo celebri la 100-an datrevenon de la kuracestado de Ludoviko Zamenhof en Ŝĉavno, sed oni preskaŭ certas pri ĝiaj jenaj elementoj.: • Publika koncerto de Jean-Marc Leclerq, dum kiu estos inaŭgurita la 45-a Internacia Esperanto-Feriado en Szczawno-Zdrój. En la inaŭguro ni rememorigos la viziton de Ludoviko Zamenhof al la kuracejo, nomiĝanta tiam Bad Salzbrunn. Samtempe ni profitos la okazon por informi pri la 125-a naskiĝdatreveno de Esperanto. La tuta aranĝo entenos propagandan efikon, ĉar ĝi okazos en publika loko, do kun ĉeesto de multaj personoj, kuj venos sin kuraci, respektive ripozi en tiu belega montara urbeto. • La pasintjara revuo de filmoj de Roman Dobrzyński estis akceptata kun vigla intereso de ĉiuj feriantoj. Dume ni legis en “La Ondo de Esperanto” pri la sukcesa film-festivalo, okazigita dum la Tut-Amerika Esperanto-Kongreso en Sao Paulo. Tiu fakto inspiris nin fondi Esperantan Film-Festivalon, kies konstanta loko estus la Zamenhofa kuracejo. La urbestro de Ŝĉavno akceptis entuziasme la proponon kaj promesis disponigi salonon konforman al la kinoseancoj. Oni planas prezenti filmojn en Esperanto por esperantistoj kaj filmojn pri Esperanto en la pola lingvo por ĝenerala publiko. La Zamenhofa Ŝĉavno funkcias dum la tuta jaro, sed somere ĝi fariĝas scenejo de multaj kulturaj kaj sportaj aranĝoj. Oni povas spekti prezentaĵojn en la belega teatro, aŭskulti koncertojn, ĝui mineralajn akvojn inter buntaj floroj. La programo de la 45-a Internacia Esperanto-Feriado estas tiel pripensita, ke oni havu eblecon libere elekti la manieron de sia partopreno