La 14an de junio okazis en nia Katedralo Pécs ordino de novaj sacerdotoj kiuj ricevas la unuan taskon: okupi lokon en iu urbo kiel vikario aŭ kapelano. Kutime ĉitage ankaŭ kelkaj aliaj sacerdotoj ricevas novajn taskojn. Inter tiuj kelkaj aliaj estas ankaŭ mi.

Episkopo nomis min paroĥestro de urbeto Siklós kaj sendis min tien servi popolon de Dio. Somere, verŝajne dum julio, mi devos transloĝiĝi.

Nun estas tempo de la adiaŭo, kaj kiel ĉiuj scias tiu tempo ne estas tro facila. Mi ege ŝatis esti ĉi tie. Sed nun atendas min nova loko, novaj homoj, novaj taskoj. Estas tro facile diri: Ek! Antaŭen! Mi devas iom ankoraŭ alkutimiĝi al la afero.

Tamen: Ĝis! Dio benu! Kaj poste: Ek! Antaŭen!