Juĝeja ekzekuciisto venis al kamparano, por konfiski lian taŭron pro la nepagitaj impostoj al la ŝtato. Post la ordigo de ĉiuj papero kamparano demandas lin:
- Ĉu la taŭro povas ankoraŭ foje"sursalti" bovinon, antaŭ ol vi forpelos ĝin ?
La konfikisto tion permesis, aldonante ke li estas ĝoja se ia maniere povas helpi. Kamparano venigis taŭron al la bovina stalbokso, sed taŭro ne montris nenian intereson gravedi bovinon. Li penis preskaŭ la horon, sensukcese.
- Diabla besto -ĉagrene diris la kamparano, eĉ unu horon ci ne estas en ŝtata ofico kaj jam maldiligenta kaj nekapabla.