o n a

ona° °ona

o n a

je

žena

žena žena žena

neobična   čudna

luckasta  bezumna

krhka lakomislena

utopista  smela

nesredjena

žena

nepromišljena

postojana i varljiva

sanjalica   i     naivna

žena  žena žena žena žena

sva od složene jednostavnosti

že na          že na

že na          že na

smela         smela

jedna          jedna

že                 že

n                  n

a                   a

!      !

 

 

 

                                                      Serbe  Zorica Sentic

ja se izvinjavam , skulptura se deformise na netu ...