Pasis duonjarcento de kiam mi eklernis Esperanton pro tute hazarda renkonto kun afiŝeto, kiu montras iun kunvenon de esperantistoj en la urbo de nia gubernio Sizuoka. Mi ne memoras ĉu mi jam sciis pri Esperanto aŭ ne.

  Ĉe la unua rigardo de la lernolibro mi sentis min ke ĝi estas ellernebla lingvo eĉ por mi, kiu estis aĉa lernanto de la angla lingvo. Mi eklegis la libron post libro kaj ofte korespondis kun eksterlandanoj. Kaj mi rimarkis ke ĉirkaŭ mi neniom da esperantistoj loĝas. Mi intencas multigi miajn smideanojn vĉirkaŭ mi. Tuj post la lernado en elementa kurso de Esperanto mi jam instruis la lingvon al kvin studentoj en nia universitato,  kiuj kolektiĝis post la ekspozicio de Esperanto, kiun mi okazigis en la universitato. Ĉiuĵŭde mi instruis la lingvon al ili per la libreto , Ivan la malsĝulo, per kiu ankaŭ mi mem lernas en alia loko sub la gvido de alia esperantistoj en la urbo.

  Poste mi instruis ĝin en mia hejmo nur por unu persono, gis li/ŝi mem povas lerni ne helpe de mi kaj agi kiel esperantisto. Ii estis najbara knabino, estis mia kolegino, estis mia lernanto en lernejo k.c. Ili ĉiuj fariĝis bonaj esperantistoj kaj ankoraŭ nun ii ferbole agadas por Esperanto-movado.

 Por la sama intenco, disvastigi Esperantaon, mi ofte invitis eksterlandanon al la lernejo, kie mi laboris kiel instruisto. Mi nun kalkuras la invititojn pli ol dek eksterlandaj esperantistoj, kiuj ĉiuj afable parolis antaŭ geknaboj kun mia trduko al la japana lingvo. Inter la geknamoj,kiuj aŭskultis ilian paroladon,  jam du esperantistoj naskiĝis.

Por japanoj Esperanto ne estas facila lingvo, kompreneble kompare kun ekz. la angla ĝi estas iom facila. Pro tio nia lingvokapablo de Esperanto malrapide progresas. Sed tamen mi opinias, ke Esperanto estas egala por ĉiu popolo en la mondo. Kiam mi interparolas en la angla lingvo, kun ŝvito mi parolas, sed en la flanko de Esperanto mi ne, kvankam mi ankoraŭ ne bone povas paroli en Esperanto. 

Iu usonanino, al kiu mi rekomendis eklerni Esperanton,  respondis al mi, " Esperanto estas la lingvo por tiuj, kiuj ne kapablas ellerni la anglan(usonan) ingvon, ĉu ne?"  Tiam mi diris al ŝi, " Ne, mi ne eklernis pro ke mi ne kapablas ellerni la anglan, sed por konatiĝi kun popoloj kiel eble vastge en la tuta mondo."  (Tiel mi intencis aldiri al ŝi, sed vane. Ĉar mi ne povas sufiĉe esprimi la vortojn en la angla lingvo.)

Mi deziras diri al tiuj, kiuj ne volas eklerni Esperanton pro ke ili pensus ke ĝi estas la lingvo por tiuj, kiuj ne kapablas uzi la lingvojn ekz. la anglan, la francan..., ĉu vi volas kontakti nur kun tiaj homoj, kiuj povas paroli la lingvon, en kiuj enestas ekz. mi kaj aliaj japanoj, kiuj ne kapablas bone uzi ĝin.