jälle see Heix teritab mu meelt ja sõrm sipleb klahvide peal.

hullem kui kofeiinivajadus, et himu ja sõltuvust nivelleerida ise nivelludes.

Ainekavade esitamise tähtaeg on kukil - 0-konventsionaalsele tyybile totaalne õudus!

Igasugune planeerimine keerab elu tuksi & on äraproovitud meetod hääde KAVAtsuste kihvakeerdumisele.

TWORRA or not du tworra?