Sillerdab mu naer
Pillub sädemeid
Edevus kyynitab
Ladvaõuna netipuu
Ladvikust
 Sarved torkame
Pähe , kasvab
Ehk sabagi .Kaval!
Liigu veel inglina
Laval      €