Kui sa inimesele täiesti ausalt üles tunnistad, millise mulje ta endast on sulle jätnud, ja kui see mulje ei ole sootuks mitte see, millisena too inime ise ennast näha tahab, võid paremal juhul saada vihavaenlase - või siis lakkab see inimene sinuga edaspidi suhtlemast.