Ne? Do, ni interkonatiĝu!

Min eldonas ILEI, kaj redaktas min Stefan MacGill kaj Géza Kurucz. Mi diras al vi sincere kaj fiere, ke ili ambaŭ tre amas min! Kaj ne nur ili! Mi havas zorgeman lingvan revizianton, Baldur Ragnarsson, el Islando, kaj multajn kunlaborantojn, krome grafikistojn, administrantojn, kiuj same tre amas min! Kaj miaj legantoj – ankau ili tre amas min! Kial? Ĉar mi estas ilia fidela amiko! Mi helpas ilin lerni Esperanton, praktiki ĝin, mi rakontas fabelojn, ŝercojn, prezentas ludojn, enigmojn, kaj informas pri diversaj, tre interesaj temoj….

Do, estas jam malfrue, mi iras dormi (morgaŭ, en la lernejo, mi ne volas montriĝi laca!), sed alifoje ni babilos pli!

Ĝis revido! Fartu bone, gardu vin!