Mi atendas...
Kanzonprezentado komenciĝos.
Intertempe mi pensas pri vi.
 
Mi atendas...
Alvenonte baldaŭan renkontiĝon,
Jam de nun mi antaŭĝuas la festenon.
 
Mi atendas...
Jen oportuno ame brakumi vin;
Antaŭ tio ja revado min entenas.
 
Mi atendas...
Denove lasi min en viaj brakoj
Revo kaj sonĝo konkretiĝos!
 
                                               01/03/2005

                                               USP/Bauru