Distanco
 
Ha! se mi povus, karulino,
Esti apud vi nun kaj ĉiam
Ne plu esti en malproksimo
Lasi min en brakoj viaj...
 
Ne plu pensi pri foresto
Aúdi ĉiam voĉon vian
Ne pensante pri sufero
Via koro apud la mia
 
Brakumi unu al la alia
Kisadi lipoj en renkontiĝo
Kun fortbato en koroj niaj
Ja tre plenaj de feliĉo
 
Ve ho, tre amata karulino:
Mankas vi kaj mankas ĉio,
Mankas ankaú viaj kisoj
Sed distancas brakoj, lipoj...
 
 
23/08/2004-14h25
Kyutaro