Alig^is al UK 845 kongresanoj. Bonvenigis nin forta mosuno akompanata de fulmotondro. En hotelo Melia kolektig^is komitatanoj por sekreta kunveno.Ankau la preparkunsido por kongresa temo estis fermita.En la koridoroj de la unua kaj dua etag^oj intersalutis la c^iamuloj pagi povaj.En la kafejo unu taso da kafo kun kuketo kaj orang^a suko kostis 11 dolaroj.

=235,000 dongoj.