Kunvenejo: salono de NNKY, adreso: Vähä Hämeenkatu 12, Turku
Temo: Akademio respondas ankaŭ en Finnlando

Vintraj Tagoj de EAF en Turku 2014 estos aranĝitaj kunlabore kun la loka membroasocio Esperanto-societo en Turku. La ejo estos praktike meze de la urbo. En la programo estos krom la jarkunveno aktualaj aferoj en formo de publika prelego kaj diskuto kaj kompreneble turismaj vizitoj al famaj vidindaĵoj de la urbo.ProgramoVendredo 7.3.2014

17.00–18.30

En la ĉefbiblioteko, salono Studio, Linnankatu 2: Publika aranĝo kun prezentado de Esperanto kaj diskuto pri lingvaj aferoj.

Sabato 8.3.2014

10.00–12.00

Kunvenoj de membroasocioj de EAF laŭ alvokoj

12.00–13.00

Lunĉo. Demandu pri lunĉoebloj de lokaj esperantistoj (EST-anoj).

13.00–13.15

Malfermo de la tagoj. Libroservo malfermita.

13.15–14.00

Prezentado de la venonta UK-lando kaj la urbo Bonaero.

14.00–14.30

Malstreĉiĝo helpe de jogo. Gvidas Aila Nieminen el Turku.

14.30–15.00

Kafo

15.00–17.00

Jarkunveno de EAF (komence kontrolo de rajtigiloj).

17.00–17.30

Paŭzo.

17.30–18.30

Akademio respondas -podio: Jouko Lindstedt kaj Harri Laine, gvidas Tuomo Grundström. Kiel en UK, demandoj skribe, sen diskuto.

18.30–19.00

Muzika momento, komuna kantado, ktp.

19.30–

Komuna vesperumo kun manĝo en rest. Koulu (Lernejo). Anoncu vin por la vespermanĝo, al la restoracio senpaga eniro.

Dimanĉo 9.3.2014

09.00–10.45

Libroservo en salono de NNKY.

10.00–11.00

Diservo en la katedralo de Turku.

11.00–11.30

Mallonga ĉiĉeronado en la katedralo.

11.30–12.30

Piedira promenado surborde de Aura-rivero, rakontoj pri la pontoj: Unua ponto, nova biblioteka ponto, Myllysilta-ponto kun novaj statuoj ambaŭflanke.

12.30–12.45

Muzeo de Wäinö Aaltonen, vizito en la aŭlo, kie sur la muro multlingve la poemo de WA. Fermo de la tagoj.

12.45–13.30

Lunĉo (fiŝosupo) aŭ kafo en WA-kafejo (antaŭmendo).

14.00–

Vizito al la Arta muzeo de Turku kun ekspozicio de Emil Wikström.BONVENON!