Amatoraj gekorusoj el Rauxmo kaj Ikaalinen ("la harmonika cxefurbo de Finnlando" hodiaux koncertis kun filmmelodioj. Mi inspirigxis rememori, ke foje oni diskutis en internacia amika rondo, kiuj estus la plej romantikaj filmmelodioj el Finnlando, respektive pli vaste. Ni decidis, ke estas la sekvaj, kaj mi entreprenis tiujn redoni esperante. Jen, bonvolu, tekstoj kaj ligiloj al melodioj por via kunkantado.

"La du plej romantikaj filmoj" - el Finnlando kaj la cetera mondo

Romanco el "Katarina kaj la grafo", Finnlando 1943
Komponita de Nils-Eric Fougstedt, liriko de Reino Hirviseppä, esp. Tuomo Grundström

1. Vi estas la unu en tuta mia mond',
forrifuzas ceteron mi.
::Nur viaj okuloj estas vivofont'
de feliĉo, de harmoni'.::

2. Beaton mi sentas, dum man-en-man'
nin vidas l'amika lun'.
Ĝi ridetas kaj diras: "Jen par' en am';
eternas al ili la nun'!"

3. Ke daŭru eterne ĉi tie la moment'
de nia duopa intim'!
::Se iam disblovos nin malamika vent',
vin serĉos mi ĉie ĝis fin'.::

http://www.youtube.com/ watch?v=KdsOAXJIy6s

La ombreloj de Cherbourg, Francio 1961
Komponita de Michel Legrand, liriko de Jacques Démy, esp. Tuomo Grundström

1. Flugas vento, venas ĝi de longe for,
portas vortojn, kiujn sendas mia kor',
vojon trovas, vagas tra la mondo por
al vi flustri ke amas mi vin.

2. Kuras vento, levas ondojn en la mar',
pelas pluvon kaj susuras en arbar'.
Mi aŭskultas al la kara vento, ĉar
tiu flustras ke amas vi min.

Ĥoro: La tempo al mi estas malpleneco nur,
torture longas la horloĝa tagmezur',
la tempo forĝas tagoĉenon en senfin'
kaj ne lasas veni vin...

3. Vagas vento, ĝi liberas en eter'
kaj amikas kun nebulo kaj pluver'.
Ni pluveroj, disigitaj sur la ter'
aŭdas flustron ke amas ni nin.

http://www.youtube.com/ watch?v=3JS4JMY0JWM