Koncerto en Raŭmo

La 12an de januaro okazis ĝuinda koncerto en la Liceo de Raŭmo. La gefiloj de nia prezidanto Tuomo Grundström kun siaj geamikoj aranĝismemorindan kaj ĝojigan duhoran feston por sia patro. Antaŭ la muzika parto oni povis refreŝigi sin per pomoj, akvo kaj bombonoj en la halo kaj viciĝi por gratuli Tomason pro la jam en decembro pasinta 60-a naskiĝtago. Laŭ lia deziro ne venis florbukedoj, paroladoj kaj donacoj, sed povis esti donacata mono al UNICEF – kolektiĝis preskaŭ 3000 eŭroj en la koncerto, kaj rekte al konto 1050, sume 4028,35 eŭroj por la infanhelpa fonduso. Gajnis ankaŭ nia afero: tri ĵurnaloj intervjuis pri la okupiĝoj de la maljuniĝinto.

La koncerto fariĝis varia kaj ”senprecedenca”, kiel T.G. antaŭdiris en EAF-agadas. Mi
menciu nur la himnon Päivä vain ja hetki kerrallansa, kantojn de Kaj Chydenius, la Raŭma-dialektan Nia fajrobrigad’ (esperantigo de T.G. mem, prezento de vira koruseto ”Serpo”), rumanajn popoldancojn de Bartók. La Internacio kaj La Espero estis la internaciaj, Arvon mekin ansaitsemme nacia kaj Päivä vain ĉiela himnoj laŭ deziro de la prifestato. La etoso estis gaja, mojosa, kiel diras gejunuloj. Ĉeestis preskaŭ
tricento da aŭskultantoj, inter ili ses esperantistoj. Ĉiuj gefiloj de T.G. kantis, Eero ludis pianon, harmoniumon kaj buŝharmonikon, Anna violonĉelon, Esko kontrabason kaj akordeonon. Li ankaŭ anoncis la prezentotaĵojn kun verva humuro. Kunagis kolegaj geamikoj Anna Wegelius, Riikka Helske, Essi Putkonen kaj Tero Pajunen kun kanto kaj variaj instrumentoj. La dankema publiko kunkantis dum la Encore la klasike-popularan Kalliolle kukkulalle.

Saliko