La forpaso de  eminenta samideano S-ro Lee Chong-Yeong estas granda perdo por la tuta esperantio.Informinte gxin mi sentas min tre malgxoja .Li ja estis aktiva kaj bonkora amiko de la  esperantistoj ,kaj kontribis multe al la propagando de nia movado.Kvankam mi neniam renkontis lin,tamen lia nomo estas nefrema pro lia talento kaj kapablo.Kaj certe lia nomo cxiam restas en la memoro de cxiuj esperantistoj  ne nur koreaj sed ankaux nekoreaj.