Kiuj ni estas?

La La Leche Ligo (LLL) estas internacia organizaĵo kiu laboras mondskale en pli ol 78 landoj. En 1957 fondiĝis en Usono la unua grupo (La Leche League International) konsistanta el sep patrinoj kiuj volis subteni mamnutradon ĉirkaŭ si. Intertempe en multaj partoj de la tero patrinoj helpas al aliaj patrinoj mamnutri kaj eduki siajn infanojn.

Ni estas internacie agnoskita fakorganizaĵo, politike kaj konfesie sendependaj. Inter alie ni konsilas al la mondsanorganizaĵo (WHO) kaj UNICEF pri ĉiuj demandoj rilate mamnutradon. En multaj regionoj ni renkontiĝas en asocioj aŭ regulaj mamnutrogrupoj surloke. Estas valora ebleco por novpatrino interŝanĝi demandojn, spertojn, problemojn, mirojn kun aliaj patrinoj.

Grava principo ĉe LLL estas ke nur patrino kiu mem mamnutris almenaŭ naŭ monatojn rajtas edukiĝi kiel konsilistino. Tiel ŝi scias el propraj spertoj pri kio ŝi parolas.

Celoj de nia laboro

Ni konsilistinoj de La Leche Ligo opinias, ke mamnutrado estas grava elemento por sana evoluo de infano. Tial ni pludonas niajn spertojn kolektitajn en multaj jaroj, kun multaj patrinoj, kaj lernintajn en plurjara eduko.

Nia celo estas, oferti al ĉiuj patrinoj kiuj volas mamnutri, kuraĝigon, informojn kaj subtenon. Ni esperas ke per la tempo ĉiu helposerĉanta patrino trovos LLL-konsilistinon aŭ / kaj mamnutrogrupon en sia proksimeco, al kiu ŝi povas turniĝi.

Aldone ni volas atingi pere de publikaĵoj, regionaj agadoj kaj kursoofertoj, ke la ĝenerala homaro kaj la medicinistoj estu informataj pri la faktoj kaj la graveco de mamnutrado.

Kunlaboro kun la medicinistoj

Niaj landaj LLL-organizaĵoj estas subtenataj de medicina rondo, en kiu membras geprofesoroj kaj gekuracistoj, kiuj spertas pri mamnutrado, mamlakto, infanmedicino kaj proksimaj fakoj. Al ili ni turniĝas en kazo de specialaj medicinaj demandoj.

Jam por gravedulinoj la informoj riceveblaj de LLL estas valoraj kaj gravaj - niatempe plej ofte ankaŭ necesaj. En multaj landoj de la tero oni nuntempe vivas en etaj familioj, sen ebleco vidi kaj sperti de parencoj traktadon kaj flegadon - nek mamnutradon - de etaj infanoj. En tiuj landoj la patrinoj ofte ne plu havas aŭ ne plu kuraĝas sekvi siajn proprajn sentojn kaj intuiciojn pri patrineco, sed bezonas helpon de aliaj.

LLL eldonis jam multajn manlibrojn kaj librojn, samkiel informilojn pri mamnutrado kaj traktado de infanoj, tradukitaj al multaj lingvoj.

Multaj grupoj aŭ konsilistinoj ankaŭ ofertas bibliotekon kun rilataj libroj kaj beboportilojn por pruntepreni.

Por trovi LLL-konsilistinon aŭ LLL-grupon en via proksimo iru al sekva paĝo: www.lalecheleague.org

Supre vi trovas indikon Find local support Choose a Country... Andalucía (Spanish) Argentina (Spanish) Australia (English) Austria, La Leche Liga Österreich (German) Barbados (English) Belgium (Dutch) Belgium (French, Dutch, German, English) Bermuda (English) Bolivia (Spanish) Brasil (English, Portuguese) Bulgaria (Bulgarian) Canada (English) Canada (French) Catalunya (Catalan) Chile (Spanish, English) China (English, Chinese) Colombia (Spanish) Costa Rica (Spanish, English) Czech Republic (Czech) Czech Republic (English, French) Dominican Republic (Spanish) Ecuador (Spanish) Euskadi/Pais Vasco (Basque, Spanish) France (French, English) Deutschland/Germany (German, English) Great Britain (English) Greece (English, Greek) Guatemala (Spanish, English, French) Magyarország/Hungary (Hungarian) Haiti (English) Iceland (English) India (English) Ireland (English) Israel (English) Israel (Hebrew) Italy (Italian) Aviano, Italy (English) Japan (Japanese) Japan (English) Korea (English) Lŭembourg (4 languages) México (Spanish) Mongolia (English) Netherlands (Dutch) New Zealand (English) Perù (Spanish, English) Philippines (English) Portugal, Lisboa (Portuguese) Qatar (English) Puerto Rico (English and Spanish) Saudi Arabia (English) Serbia (Serbian) Singapore (English) Slovenija/Slovenia (English, Slovenian) South Africa (English and Afrikaans) Spain (Spanish) Switzerland (German) Syria (English) Taiwan, R.O.C (China) United States of America (English) United Arab Emirates (English) US Virgin Islands (English) Uruguay (Spanish) Venezuela (Spanish)

Tie vi espereble trovos vian landon aŭ almenaŭ vian lingvon.

La plej multaj konsilistinoj respondas demandojn ankaŭ telefone, ne malmultaj ankaŭ rete. Se vi havas demandojn en Esperanto, ne hezitu kontakti min per retmesaĝo ĉe Betti.Maul-Propadovic@lalecheliga.de aŭ ankaŭ telefone sub +49/8142/503930 Atentu nur ke la telefontempoj estu dumtagaj / vesperaj ĉe ni :-)


Kiaj demandoj atingas nin?

Kiel mi povas antaŭprepari min por mamutrado?

Kiom ofte mi mamnutru?

Kio post cezara tranĉo aŭ se la bebo(j) naskiĝas tro frue?

· Kiel aspektas bona mamnutroeko?

Kion mi devas atenti jam en la naskejo / malsanulejo?

Kiel mamnutri ĝemelojn?

Tro multe da lakto? Tro malmulte da lakto?

Ĉu la bebo bezonas ion alian aldone?

Kial mi ne donu artefaritan suĉilon aŭ boteleton al mia bebo?

Kiam mia bebo bezonas aldonan manĝaĵon?

Kiel mi povas faciligi mian ĉiutagan vivon kun mamnutrata bebo?

...

Ĉiuj LLL-konsilistinoj laboras libervole, senmone kaj libertempe. Ili havas mem infanojn kaj kun ili proprajn mamnutrospertojn kiujn ili volas pludoni.

www.lalecheliga.de


Speciale por la geesperantistoj:

La lingvemuloj inter vi - kiel mi konas la e-istojn, certe demandos pri la nomo: La Leche League fondiĝis en Usono en tempo kiam oni ne rajtis publike uzi vortojn kiel mamo (breast) aŭ mamnutrado (breastfeeding) - eble oni ankoraŭ ne rajtas? Ilia solvo estis la hispana vorto leche por lakto. Bedaŭrinde la sekvo estas ke neniu komprenas el la nomo pri kio temas...

Vi ĉiuj povas helpi disvastigi la konon pri bona kaj grava agado! Invitu viajn kunlandanojn kaj konatojn gravedajn, gepatrojn kaj aliajn helpi al ni ke la beboj en nia mondo ricevu kion ili meritas: La lakton de siaj panjoj, faritaj speciale por ili, ĝuste kiel ili bezonas ĝin!

Dankon!

var Comment_ids = new Array(); var Comment_count = 0;

0 Komento(j)

Aldoni komenton

Respondi al komento

Modifi vian komenton

Ĉu vi volas aldoni la unuan komenton?

Noto: vi povas adapti aŭ viŝi tiun ĉi komenton ene de 7 tagoj post ĝia kreo aŭ lasta modifo.