Tiu cxi blogo estas decidata al miaj karaj geSalikoj, al miaj karaj gesroj Jamadaj kaj al miaj Esperantistaj familianoj en Japanio.

 

Sro Jamada Tadasxi malfermas la kongreson

Estis mirinde ke mi estis invitita al la 57a Esperanta Kongreso de Tokaj por prelegi en japana lingvo kun la temo "Kiel mi lernis japanan lingvon". Mi timis ke mia japana lingvo tiel ne suficxas por prelegi antaux japanoj, sed kuragxu Nga, mi pensis, kaj mi decidis akcepti la inviton.

La kongreso okazigxis en Inuyama, for de mia logxejo cx.1.30 horoj per trajno. S-ino Simako skribis ke mi povas uzi taxion de Inuyama stacidomo al la kongresejo. Mi pensis ke kongresejo estu proksime de la stacidomo, do ni povus promenadi kaj trovi la urbon. Ni venis al stacidomo de Inuyama kaj pluvo daurigxis. Exter de la stacidomo estis festoj kaj oni dancadis. Interese!

De la stacidomo ni venis al kongresejo per taxio cx.15 minutoj. La kongreso estis trankvila kaj bela kun multaj da verdajxoj.

Sro Jamada Kanto prelegas

Ni venis al la kongresejo je la 1.15a, kaj oni koletigxas je la 1.30a. Ni revidis gekarajn sron Jamada-n kaj s-inon Simako-n, gesrojn Saiki-n kaj aliajn ke mi ne bone memoras nomojn (Mia memoro estas ja malbona).

Post la malferma prelego de sro Jamada Tadasxi, estis prelego de sro Jamada Kanto, filo de sro Jamada Tadasxi. Sro Jamada Kanto instruas Korean lingvon en la universitato de Hirosima kaj li prelegis pri la lingva problemo inter Japanio kaj Koreio. La temo estis tre interesa por scii ke kio okazis por la studado de japana lingvo por Koreoj kaj studado de korea lingvo por Japanoj dum milita periodo.

Poste estis mia prelego. Temo estis "Kiel vi lernis japanan lingvon". Mi jam pripensis pri tiun temon dum 1 semajno kaj felicxe ke oni interesigxis pri la prelegon. Multaj demandoj venis kaj mi ja povis lerni ion por mia japana lernado.

Sekvante venis raportoj de lerngrupo de Tokaj regiono. Oni finigxis je la 5a kaj ni transmovigxi al Juna Hostelo. Ni havis tre bongustan vespermangxon kun babiladon kaj tre gajan vesperon.

Raporto pri Esperantaj Kongresoj

 

Gesroj Jamada kaj Simako (centro)

La 1a tago finigxis post tre interesa babilado kun geesperantistoj je la 12a.

La 2a tago, oni dividigxis el kelkaj grupoj kaj ni partoprenis en la kurso instrui fari kajton.

Instruisto sro Isobe Akira

 

La unua kajto

 

Kiel fari kajton

 

Cxiuj interesigxas

 

Tiel faris la kajton

 

Dume, aliaj legas poemojn

 

Tre koncentrigxas

 

Mi ricevis de s-ino multe da donacojn

 

Kaj oni kantas

 

Sed li pli preferas sian kajton

 

Helpu finigi la kajton

 

Kiel kajton flugigas en la hostelo

 

Ludi kun sia kajto

 

 

 

Tiel vere flugigxas la kajto

La kongreso tiel finigxis kaj koran dankon al cxiuj ke mi havis tre belan kaj interesan tempon kun esperantistoj.

Gxis revido!