Vi ion faras al mi

Io tre profunde

Mi pendas de la faden’

Por netrovebla am’

 

Vi ion faras bone

Kaj puŝas tion for

Miksante la emociojn

Retrenpuŝas min

 

Pendante de la faden’

Mi atendas ŝanĝiĝon

Mi dansas tra la fajro, ke mi kaptu flam’, kaj refariĝi reala.

 

Pendante de la faden’

Mi atendas ŝanĝiĝon

Mi dansas tra la fajro, ke mi kaptu flam’, kaj refariĝi reala.

 

Vi ion faras al mi,

Ie tre profunde

Mi esperas alproksimiĝi

Al netrovebla pac’

 

Dansante tra la fajro

Ke mi nur  rekaptu flam’

Por alproksmiĝi

Sufiĉe por vin diri ke,

 

Vi ion faras al mi

Io tre profunde.

(Elstara kanto, verkita de Paŭl Weller - kaj li eĉ kapablas preskaŭ ludi gitaron tiel lerte kiel mi; kiun mi tradukis el la angla).