Karaj amikoj,

La neregistara organizo Afrika Centro Mondcivitana ‘’ Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale’’ (NGO ACM) estas senduba kaj neignorebla organizo.Gxi oficiale kaj formale estas registrita en Benino sub la no 2006/039/PDM-C/SG/STCCD du 06/10/2006 kaj subtenata de du urbodomoj ( Lokossa kaj Athiémé). Do gxi estas kiel aliaj neregistaraj organizoj en Benino kaj rajtas profiti /gajni projektojn enlande kiel eksterlande.Krome gxi havas tre bonan rilaton kun la ‘’ Direction Départementale Chargée des Relations avec les Institutions ( DDCRI) et la Société Civile. Do NGO ACM ne estas fiorganizo en Benino.Bv viziti la pagxon de gxi en ipernity pri kio estas farita,farata kaj farota.

Afrika Centro Mondcivitana’’ Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale’’( NGO ACM) estas « à caratère culturel-interculturel et humanitaire »

Tiu organizo naskigxis el mondcivitaneco kaj esperanto cele varbi la neesperantistojn al esperanto kaj organizis/as eo-seminariojn intence de ili per sia propra rimedo.Gxi gvidas la instruadon de la lingvo en lernejoj note la lernejo Aguidahoué (Athiémé) kaj la gimnazio’’ la Fontaine de vie’’ en Lokossa.

Nia organizo kunlaboradas mondcivitane kun aliaj asocioj eksterafrike.Per tiu kunlaborado,ni estas rajtigitaj esti sendependaj kaj ne plu rajtas varbi membrojn al ia neformala asocio kiel okazis antauxe.Gxi estas agnoskita de la prezidanto de AWC en San Francisco nome s-ro Douglas Mattern pere de la prezidantino de AWC-germana asocio. La kunlaborado inter AWC-germana asocio kaj NGO ACM en Benino tre bone evoluas per la franca lingvo. NGO ACM formale agadas en Benino kaj espereble baldaux eksubskribos la mondcivitanajn pasportojn al novaj membroj.

Vi kiel mi legis antauxe ke François HOUNSOUNOU, estis la unua direktoro de Gerhard Hirschmann Benine kaj Afrike. Kaj poste tiu lasta retiris la direktorion al François H favore de alia profitinte la aktivajxojn de François H ne nur en Benino sed ankaux en Afriko kaj ecx en Euxropo. Tiu ago ne estas mondcivitana kvankam li mem estas nomumadita de alia,kiu estas nia Prezidanto en San Francisco menciita supre. François H neniam plendis pri tio en sia vivo. Sed male tio plifortigis lin esti en kontakto kun diversaj AWC Asocio en la mondo por scii kiu estas kiu kaj kiu faras kion. La neregistara organizo ACM en Benino/Afriko ne dependis/as de Gerhard Hirschmann. Do neniu rajtas influi nian organizon ( memstaranta organizo). François H. estas eterna mondcivitano kun la numero EO 10001 kaj rajtigita kandidatigxi al la venonta balotado al la kongreso de la popoloj kiel aliaj kandidatoj en la medio de la mondcivitaneco.

Finnovembre estos la jarfino cxe ni. Ni diskonigos nian raporton pri faritaj aktivecoj en esperantujo kaj al diversaj AWC-asocioj kun kiuj NGO ACM kunlaboradas pri mondcivitanaj aktivecoj.

Nia organizo estas tre malferma al cxiuj volontuloj, pretas kunlaboradi cele agadi kun gxi en ia ajn agadkampo esperante aux mondcivitanece

Verkis :

François HOUNSOUNOU

Prezidanto de Afrika Centro Mondcivitana

‘’Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale’’

( NGO ACM )

esperantoawc_benino@yahoo.fr ( esperante)

ong.acm@gmail.com ( franclingve).