Esperanto-Mondcivitaneco en la urbodomo de Lokossa.

Hieraŭ je la 9a horo matene, delegacio ( François Hounsounou- Zinkpe Kodjo Benoit-Gamefio Gladstone- Senou Wilfried- Aguida Monique-Coffi Koudemagnon-Alexis Bosse kaj Celestin Tossou ) de la neregistara organizo nome ONG-Afrika Centro Mondcivitana ( A C M) en Lokossa/Benino vizitis la Urbestron, Raoul A. HOUESSOU ( profesie Medecin-Chirurgien) kadre de esperanto kaj la mondcivitaneco. Komence la prezidanto de ONG-ACM , François HOUNSOUNOU bondeziris al la urbestro antaŭ prezenti la estraron de la neregistara organizo, kiu ekagadis en la urbo,Lokossa pri kiu li estas la unua estro.Post la prezento, François H. priskribis ONG-ACM menciante la agadkampojn kaj tuŝis la gravan celon de la vizito,kiu estas sciigi al la urbestro,ke li estas proponita kiel Honora prezidanto de ONG-ACM. La delegacio emfazis sur la universala lingvo, esperanto kiu estas la laborlingvo de ONG-ACM kaj petis la urbestron disvastigi la instruadon de la lingvo en la urbo. La urbestro tre kortuŝita kaj tre ĝojas pro la agadkampoj de ONG-ACM, akceptis la postenon pri Honora prezidanto kaj tuj aliĝis al la mondcivitaneco.Por elmontri al la urbestro,ke la urbo Lokossa estas tre konata esperante, Benoit Zinkpe konfirmis al li,ke la urbo, Lokossa estas gastiganta la Afrikan Oficejon. La lasta paŝo por la ONG-ACM estos konvinki la urbestron akcepti la deklaron de Lokossa kiel Esperanto Urbo.

La ONG-ACM petus ĉiujn volontulojn subteni ĝin en sia agadoj por komplete enkonduki la urbon,Lokossa, kiel esperanto Urbo publike.

Verkis,

François H,

Prezidanto de ONG-Afrika Centro Mondcivitana (ACM)

Lokossa/Benino.