LA ENRADIKIĜO DE AFRIKA CENTRO

MONDCIVITANA (A C M)

La neregistara organizo Afrika Centro Mondcivitana "Centre Africain de la  Citoyenneté Mondiale" (ACM) ellitiĝis kaj daŭrigis siajn agadojn post  kunsidoj de sia stafo.Ĉi tiu organizo inklinas je mondcivitaneco ĉar ĝi rezultiĝis el Esperanto-mondcivitaneco. Ĝi celas propagandi la lingvon, esperanto kaj defendas la celojn de la mondcivitanecon. Pro tiuj celoj, ĝi kooperadas kun TAKE-Esperanto kadre de la protektado de la medio en Lokossa tra projekto «  Plantu arbojn ».  La celo de la plantado estas ankaŭ helpi la planedon kaj infanojn precipe la orfojn tra la vendado de fruktoj.Tial Afrika Centro Mondcivitana kunlaboras kun la orfejo « Nabouba » en Lokossa pro la bona subtenado de la orfoj. La du Institutoj (Afrika Centro kaj Mondcivitana kaj Nabouba) ekplantadas 500 fruktajn arbidojn apud la lago « Doukon » Kial tiu orfejo en Lokossa ? Nur du kialoj : la unua estas,ke la orfejoestro estas mondcivitano kun mondcivitana legitimkarto kaj la dua estas,ke li favore akceptis la instruadon de la lingvo,esperanto en la orfejo.

Ĉi-jare  Afrika Centro Mondcivitana peris (tra ĝia prezidanto) pri la lerneja partnereco inter la elementaj lernejoj. Tiu partnereco okazas per la verkado de la fabeloj. Temas pri la lernejo Agamè Quartier kaj tiu de Cannes en Francio kaj tiu de Usono. La partnereco glate iras kaj kondukis ambaŭ lernejojn je la starigo de biblioteko en Agamè por la lernantoj. Ĝi kontribuas al la realigo de nova projekto nome « Le climat, ma planète… et moi » bazita sur la  medio-edukado por daŭra disvolviĝo pro klimata ŝanĝo. Tiu projekto estas adresita al la lernejoj ( infanoj) kaj familioj.

Negociinte ĉe la lokaj respondeculoj, Afrika centro Mondcivitana partoprenigis kvin el siaj membroj (François HOUNSOUNOU, Célestin TOSSOU, Gladstone GAMEFIO, Emmanuel METOHOUE kaj Benoit  Kodjo ZINKPE) seminarion pri la seksa incitado dum dek tagoj en Lokossa.

Konsciante la plej gravajn celojn de la mondcivitanoj :kreado de daŭra paco kaj gardado de la vivo, Afrika Centro Mondcivitana kandidatiĝis al la projekto Junularo en la mondo kun sub titolo « Junaj civitanoj de la planedo tero ».

Ĝi planis Afrikan seminarion,kiu okazos ĉi-jare kiel kutime, sed ĉifoje intence porinstruistoj de esperanto kaj pretas esti redakcianto de la reta bulteno «  civitanoj de la planeto ».

Plian informon, bv turniĝi al

Afrika Centro Mondcivitana (ACM)

BP 226 Lokossa-Mono

Rép du Bénin-Afriko

esperantoawc_benino@yahoo.fr

ong.acm@gmail.com