Jam pasis kvar afrikaj kongresoj de esperanto respektive en Togolando(27-12-1990 gxis 2-01-1991), en Benino(28-31-1991),en Ganao(23-12-1994 gxis 2-1-1995) kaj en Tanzanio(26-12-1995 gxis 3-1-1996).
Nova memstara NeRegistara Organizo(NRO) nome Scio Sen Bariloj(SSB) naskigxis en Benino.Gxi estas fondita de la iama prezidanto de la lando asocio(Privas Tchikpe) kunlabore kun svislanda esperantistino(Mireille Grosjean),kiu estas la kasistino de la organizo.
Cxi tiu NRO havis la ideon, planis kaj organizadis la kvinan afrikan kongreson de esperanto kunlabore kun la afrika komisiono kaj la landa asocio.Tri organizaj instancoj mane en mane sukcesigis la kongreson kies la NRO ludis grandegan rolon.La kongreso kovris ses(6) plenajn tagojn de la 29a de decembro 2013 gxis la 4an de januaro 2014 en hotelo JoCA en Cotonou,Benino.
Atenditaj 41 partoprenintoj sed nur 32 partoprenis la kongreson el diversaj anguloj de Afriko :Senegalio,Sud Afriko,Ebura Bordo,Kamerunio,Burundo,Nigxerlando kaj Benino.krome Afriko,venis unu el Svislando,el Svedio kaj el Haitio.Tiu lasta restadis/as en Benino pro studkialo en benina universitato.
Inter la 32 partoprenintoj enestis du esperantolernantoj de ACM/Benino,Wilfrid Vodji kaj yves Hounsounou por kiuj Francois Hounsounou klopodis pri la kongreskotizo.Ni dankas Heinz-Wilhelm Sprick en germanio,kiu pagis por ili la kongreskotizon po 80 euxrojn.Dankon al Didier Izacard en germanio,kiu pagis por Francois Hounsounou 30 euxrojn.Tiuj helpoj de Heinz kaj Didier permesis al ili partopreni la kongreson.Sed tamen renkontis alian problemon ili dum la kongreso : nelogxeblecon kaj nemangxebleco dum la kongreso kaj kun la kongresanoj pro la jenaj kialoj:La tranoktejo kostas po 5000 fcfa nokte kaj la mangxo po 8000 fcfa tage.Do entute,cxiu el ni devis pagi almenaux 78.000 fcfa krome la kongreskotizo.Tiu sumo superas al la salajro de Francois Hounsounou kaj nek povis pagi por li mem kaj nek por la du aliaj.Li komence sxatus venigi plurajn esperantolernantoj de ACM/Benino al la kongreso sed finfine ne sukcesis. Same kiel por aliaj individuaj membroj,kiuj ege deziris partopreni la kongreson sed ne povis pro la diversaj kostoj pagenda.
Francois,Yves kaj wilfrid mangxis dum la kongreso apud la vojo kaj tranoktadis aliloke en Cotonou.Pro tiuj kondicxoj ili partoprenis la kongreson dum kvar tagoj(du tagojn komence kaj du lastaj tagojn).

Dum la kongreso okazis 18 prelegoj kaj kvar ekskursoj.Francois Hounsounou prelegis(dufoje) pri Amikaro Bruno Gröning kaj pri Asocio de Verdulaj esperantistoj(AVE).La prelego pri AVE okazis helpe de Boukari Illiassou en Nigxerlando. Francois ege bedauxris pri la ne okazita prelego pri UNU MONDO pri kiu la peto malfrue iris al la organizantoj.La kongresa rezolucio pritraktis diversajn kaj interesajn decidojn,kiuj donos la sxancon al la evoluado de esperanto en Afriko. Perspektive IJK,UK kaj Ilei konferenco okazos en Afriko en lando kie la movado estas forta.

Dankinde la germanaj esperantistoj,kiuj organizis skajpbabiladon kun la kongresanoj.Tio estis tre interesa.Apartan dankon al Sylvia Pohmann en Hamburgo.

Notinde la cxeesto de la reprezentanto de la urbodomo Cotonou,kiu solane malfermis kaj fermis la kongreson.

Afrika kongreso mortis dum 17 jaroj.Multajn dankojn al SSB,kiu okazigis la kvinan kongreson por auxdigi afrikan movadon al la tutmonda esperantistaro.Neniu enuigxis dum la kongreso kaj la etoso estas tre bona. Plenplene sukcesis la kvina afrika kongreso.Ni rendevuos tri jarojn.

Raportis Wilfird V. & Yves H.