La edukado estas la unua landa prioritato. ‘’ La loi d’Orientation de l’Education National ‘’ precizas et insistas la principon sur kiu la lernejo devas permesi al cxiuj atentigante pri edukado de knabinoj, de infanoj en malfacilaj situacioj,de infanoj en malfavorataj regionoj kaj de vundeblaj infanoj.
La neregistara organizo Afrika Centro Mondcivitana/ACM Benino cxiam respektas tiajn celojn,kiuj koleras kun tiuj de la plano ‘’ Décennal de Développement du Secteur de l’Education’’donacante cxiu-lerneja jarrevene lernejajn materialojn al infanoj,kiujn gxi subtenadas.
La cxi-jara ceremonio okazis ene de la Direkcio Departementa Respondecata de Rilato kun Asocioj Mono-Couffo en Lokossa.Partoprenis la gxenerala sekretario de la Direkcio,kiu reprezentadis la Direktoron,kiu ne restis gxis la fino de la disdonado pro radioelsendo, la gepatroj de infanoj kaj la estraro de ACM Benino.
Laux la statistiko,ses deko da infanoj(36 infanoj en elementa lernejo kaj 24 en kolegio) de ACM Benino rajtis ricevi lernejajn materialojn por la cxi-jara lerneja jarreveno.Sed la ricevitaj informoj de la librotenisto de ACM Benino atestas,ke la elementaj infanoj ricevos lernejajn materialojn fare de la urbodomo Lokossa.Tial la disdonado estas farita al kolegiaj infanoj,kiuj estas en Lokossa kaj en cxirkauxajxo kaj al kelkaj en elementa lernejo,kiuj ne logxas en alia urbo.Anstataux 24 kolegioj, 31 kolegioj kaj 6 elementaj kontentige ricevis lernejajn materialojn por komenci la klasojn.Aliaj infanoj aldonigxis dank’al la interveno de la menciita Direktoro supre.
Beninaj kaj eksterafrikaj donacantoj kontribuis al la sukceso de la disdonado.Notinde Isidore MESSEN(Materiala donaco en Benino, Madeleine Crepatte( materiala kaj mondonaco en Francio, Erik Felker(materiala donaco) en USA, Jxenja & Joel Amis(mondonaco) en USA, Ronaldo Schneider(materiala donaco) en germanio.Entute la donacoj kostas po 754,94 euxrojn egalvalore 494.490 XOF.
Ni dankas cxiujn donacantojn,la Direktoron kaj deziras al ili cxion bonan pro la volo por akompani kaj subteni la edukadon de infanoj en malbonaj vivkondicxoj.
Ni anticipe informas vin,ke tiuj infanoj ekprepraris la zamenhoftagon,kiu okazos kiel kutime en gastejo’’ la Jarre’’.Leteroj por saluti kaj kuragxigi la infanoj,kiuj lernas esperanton el ACM Benino estas atendotaj.
ACM Benino lancxis alvokpeton S.O.S al cxiuj moralaj kaj fizikaj personoj cele pagi la lernejan imposton al kolegiaj infanoj.Ni ricevas dum la tuta jaro donacojn. Ni bonvenigas viajn donacojn por la infanoj.

Por pliaj infoamoj, bv kontakti la Estraro de ACM Benino : esperantoawc_benino@yahoo.fr , acmbenin@gmail.com . ACM Bénin, BP 226 Lokossa-Mono, Rép du Bénin.