ESPERANTO EN AFRIKA LERNEJO, AGUIDAHOUE.

La 1an de novembro 2008 okazis en la lernejo Aguidahoue seminario intence de la plej junaj lernantoj en Aguidahoue(grupo "Glorata estu Dio").Gvidis la seminarion la neregistaran orgaizon ''Afrika centro mondcivitana''. Tiu seminario konsistis

1- apogi la tian lernantojn al la korektado de ekzercoj de la kurso'' cours de langue internationale' ' de la 4 ĝis la 8a leciono

2- gvidi la kurson de la 9a ĝis la 12a leciono.

3-sciigi al ili la nomojn de la estraro de UEA kaj paroli pri la diversaj organoj esperante (UEA, ILEI kaj SAT).

Partoprenis la tie instruisto Norbert METOHOUE, kiu gvidas la klasan kurson en la lernejo por haviĝi novan sperton pri instruado. La lernantoj bone parolas kaj skribas la lingvon kaj ŝatus korespondi poŝte. Aguidahoue estas vilaĝo for de la urbo Lokossa.Tiuj lernantoj ŝatus konatiĝi kun la interreto. Pro tiu deziro, ''Afrika centro mondcivitana'' tre favore decidis organzi apartan seminarion intence de ili pri uzado de intereto . Ĝi okazos en Lokossa la 8an de Novembro 2008 en la retkafejo ''Ciel Ouvert''."Afrika centro mondcivitana" subvenciis la grupon "Glorata estu Dio" po 5000 fcfa por interesigi ilin al la daŭrigo de la agdo.Tiu eta sumo helpos ilin kopii iajn lernomaterialojn.

"Afrika centro mondcivitana" kunlabore kun la urbodomo de Athiémé planas organizi konferencon en la urbo Athiémé pri esperanto. Tie esperanto ne instruiĝas tamen ĝi estas najbara urbo de Lokossa.

Ni estos tre feliĉaj akcepti interesiĝontojn (enlande kaj/aŭ eksterlande) ,kiuj ŝatus instrui en la lernejo Aguidahoue kontraŭ vojaĝkosto fare de'' Afrika centro mondcivitana' '.

Informis :

François HOUNSOUNOU.


************ ********* ********* ********* ********
ONG Centre Africain de la Citoyenneté Mondiale (ACM)
BP 226 Lokossa-Mono
Rép du Bénin/Afrika.
ong.acm@gmail. com
esperantoawc_ benino@yahoo. fr
Tel:+ 229 95 96 51 24
skype:esperantoawc
http:// www.uea.org/ vikio/la_ fontaine_ de_vie
http://www.ipernity .com/blog/ 42310/92890
http://www.ipernity .com/doc/ 42310/home/ photos
http://take. esperanto. free.fr/plantu/ kiebeninoFR. html

http://gehima. de/afrika. htm
("Zu Benin und Ghana" - "Zu Benin und Ghana, meine Reise im August 2007")